VvE Beheer - koopsupport

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

VvE Beheer

Werkwijze Technisch Beheer Koopsupport

Koopsupport is het bedrijf gespecialiseerd om voor uw VvE alle ondersteuning te leveren.
Desgewenst kan onze dienstverlening per module worden afgenomen, men is dus niet verplicht om alle taken in handen van Koopsupport te leggen. Aan de VvE de keuze waar zij ondersteuning in willen hebben.

Uitgangspunt van onze service is om een zo duidelijk en transparant mogelijk beeld te scheppen voor wat de te verwachten kosten.

Indien gekozen wordt voor technische ondersteuning, zal allereerst een inventarisatie plaatsvinden van de bouwkundige staat van het complex.
Aan de hand van de verkregen gegevens kan er worden gekozen om de volgende taken aan Koopsupport uit te besteden.
    
  • Meerjarenonderhoudsbegroting (MJOB):
Iedere VvE dient aan de hand van een MJOB de kosten voor het in stand houden van het complex te reserveren. Koopsupport kan voorzien in het opstellen en onderhouden hiervan.

  • Technisch beheer dagelijks:
Wanneer u als bestuurder van de VvE ondersteuning wenst op technisch gebied, kan Koopsupport voor u alle dagelijks voorkomende klachten in behandeling nemen en laten oplossen.

  • Technisch beheer planmatig:
Ieder complex krijgt te maken met onderhoud. Koopsupport kan desgewenst voor u de aanbesteding, begeleiding en oplevering van de werkzaamheden verzorgen.

  • Advisering:
Als een VvE besluit een aanpassing aan het gebouw te gaan maken, zal dit over het algemeen gepaard gaan met uitzoeken van de wensen. Indien noodzakelijk, aanvragen van een omgevingsvergunning en het laten uitwerken van het plan tot aan de besteding. Ook deze werkzaamheden kan Koopsupport voor u verzorgen.  
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu