Bouwkundig - koopsupport

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Bouwkundig

Desgewenst kan onze dienstverlening per module worden afgenomen, men is dus niet verplicht om alle taken in handen van Koopsupport te leggen. Aan de Vastgoed Eigenaar de keuze waar zij ondersteuning in willen hebben.
      
  • Voorbereidende werkzaamheden:
Alvorens het project wordt ontwikkeld bestaat de mogelijkheid voor Vastgoed Eigenaren om advies in te winnen bij Koopsupport inzake haalbaarheid van een project.
Als Vastgoed Eigenaar kunnen er idee├źn ontstaan om een bestaand gebouw te veranderen of om aanpassingen te maken. Ter voorkoming van een hoop kosten en dan te komen tot de conclusie dat het niet kan of mag worden uitgevoerd kan Koopsupport een haalbaarheids onderzoek laten plaats vinden.

  • Vergunning aanvraag:
Wanneer een project is getoetst op haalbaarheid zal moeten worden bepaald of er een omgevingsvergunning noodzakelijk is ter uitvoering.
Desgewenst kan Koopsupport zorgdragen voor de complete voorbereiding werkzaamheden, de aanvraag indienen en volgen tot verkrijgen van de vergunning.

  • Bestek en aanbesteding:
Wanneer bovenstaande werkzaamheden in gang zijn gezet kan Koopsupport zorgdragen voor het maken van een bestek. Met dit bestek en de tekeningen kan Koopsupport de aanbesteding van werkzaamheden verrichten, middels het aanvragen van een nader te bepalen aantal inschrijvende bedrijven.
Na het indienen van de aanbieding door de betreffende bedrijven zal Koopsupport de dit toetsen op gelijkheid en kwaliteit. Vervolgens maakt Koopsupport een advies die aan de vastgoed Eigenaar wordt verstrekt. In overleg kan dan een keuze worden bepaald voor de uitvoerende partij.

  • Controle op uitvoering:
Als het bouwproces wordt gestart kan Koopsupport de volledige begeleiding en controle van de werkzaamheden uitvoeren.
Tijdens het proces zal Koopsupport controleren, sturen en begeleiden van het proces. Dit wordt gemonitord door middel van bouwvergaderingen.
Aan het einde van het proces, zal Koopsupport de oplevering van het project op zich nemen. Na oplevering wordt het bouwwerk met garanties terug geleverd aan de Vastgoed Eigenaar.
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu