Kopers Begeleiding - koopsupport

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Kopers Begeleiding

Desgewenst kan onze dienstverlening per module worden afgenomen, men is dus niet verplicht om alle taken in handen van Koopsupport te leggen. Aan de ontwikkelaar de keuze waar zij ondersteuning in willen hebben.

  • Voorbereidend controle TO en verkoopbrochure:
Alvorens het project in verkoop gaat kan desgewenst de ontwikkelaar door Koopsupport de technische omschrijving en de brochure laten screenen op ongelijkheden en op regelgeving, zoals daar is NEN 1010 voor elektra, het Bouwbesluit inzake uitvoering van ruimtes en of veiligheid van het te bouwen object.

  • Opstellen meer en minderwerk keuzes:
In overleg met de ontwikkelaar en aannemer kan worden bepaald welke meer en minderwerkzaamheden in het project door de kopers mogen gemaakt.
Aan de hand van deze keuzelijst kan een prijslijst worden gemaakt geldend voor het project. Tevens kan dan worden bepaald of binnen het project de mogelijkheid bestaat individuele keuzes toe te staan.

  • Koperstraject:
Na tekenen van het koopcontract door de koper, komt deze in contact met Koopsupport. Koopsupport zal de koper begeleiden in het bepalen van de keuzes inzake meer en minderwerk van de woning. tevens zal Koopsupport de kopers informeren inzake voortgang van de bouwwerkzaamheden. Tijdens dit traject is het gebruikelijk ook één of meerdere open dagen voor de kopers te organiseren zodat de kopers in hun aangekochte woning kunnen kijken en eventuele onderaannemers kunnen uitnodigen voor het inmeten van het door hun aangekochte product.

  • Oplevering:
Als het bouwproces moet worden opgeleverd, kan de keuze worden gemaakt dit uit te laten voeren door Koopsupport.
Voordeel van opleveren door Koopsupport is, de kopers hebben reeds een relatie opgebouwd met de kopersbegeleider wat er voor zorgt dat een soepele oplevering kan plaats vinden.
Koopsupport maakt het proces verbaal van oplevering op en keurt in opdracht van de ontwikkelaar de woning.
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu